Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον. (Bachelor thesis)

Δεβετζής, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/777
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Social media
Consumer behaviour
Keywords: Διαδίκτυο;Καταναλωτές;Ηλεκτρονικό Εμπόριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/777
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013178.pdf1.42 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons