Υπολογιστές και μάθηση. (Bachelor thesis)

Κλείδα, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/788
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic learning
Education
Internet
Keywords: Ηλεκτρονική μάθηση;Εκπαίδευση;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/788
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electronic learning
Education
Internet
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-01T12:12:38Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2013
Advisor name: Κοντάκος, Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 58
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013162.pdf1.82 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons