Η λειτουργία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και οι προοπτικές βιωσιμότητας του υπό το πρίσμα του «κουρέματος» των ελληνικών κρατικών ομολόγων. (Bachelor thesis)

Καρτάλη, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/804
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Banks
Financial crisis
Keywords: Τραπεζικό Σύστημα;Ελλάδα;Κρατικά ομόλογα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/804
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013150.pdf873.27 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons