Μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων βιωσιμότητας των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.Εμπειρική ανάλυση της ελληνικής αγοράς. (Bachelor thesis)

Κασιμάτης, Στυλιανός


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/807
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Bankruptcy
Financial analysis
small businesses
Keywords: Βιωσιμότητα;Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/807
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013147.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons