Η ικανοποίηση των τουριστών από τις υπηρεσίες τουρισμού του Νομού Χαλκιδικής. (Περίπτωση Νέου Μαρμαρά). (Bachelor thesis)

Λαμπρινού, Ευφροσύνη;Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/824
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Evaluation
Keywords: Ικανοποίηση;Τουρισμός;Χαλκιδική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/824
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tourism
Evaluation
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-02T07:24:53Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2012-04
Advisor name: Μάμαλης, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 80
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013137.pdf2.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons