Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων. (Bachelor thesis)

Κατσιρμάς, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/886
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: renewable energy sources
Building-integrated photovoltaic systems
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;Δομικά υλικά;Φωτοβολταϊκά συστήματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/886
Appears in Collections:Msc in Oil & Gas Technology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009235.pdf6.1 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons