Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Πατσιαούρα, ΕλένηΜπίνου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/888
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Environmental reporting
purification methods
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός;Περιβαλλοντική μελέτη;Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/888
Appears in Collections:Msc in Oil & Gas Technology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009238.pdf4.21 MBAdobe PDFView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.