Ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για Ταξιδιωτικό Γραφείο. (Bachelor thesis)

Δημητριάδου, ΙωάνναΤσαρτσαράκη, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/892
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Database design
Web applications
Keywords: Βάσεις δεδομένων;Ιστοσελίδες;Ταξιδιωτικό Γραφείο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/892
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012007016.pdf6.29 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons