Ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για Ταξιδιωτικό Γραφείο. (Bachelor thesis)

Δημητριάδου, ΙωάνναΤσαρτσαράκη, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/892
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Database design
Web applications
Keywords: Βάσεις δεδομένων;Ιστοσελίδες;Ταξιδιωτικό Γραφείο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/892
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Database design
Web applications
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-02T21:27:49Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publication date: 2007
Advisor name: Μήτσα , Αικατερίνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 138
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012007016.pdf6.29 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons