Εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια. (Bachelor thesis)

Κόκκου, ΕλένηΔάντσιου, Σπυριδούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/893
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Photovoltaic power systems
Building-integrated photovoltaic systems
Keywords: Φωτοβολταϊκά συστήματα;Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/893
Appears in Collections:Msc in Oil & Gas Technology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009246.pdf3.3 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons