Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των καταναλωτών στην αποδοχή των αγορών μέσω διαδικτύου. Συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων τύπων προϊόντων. (Bachelor thesis)

Παναγιωτίδου, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/905
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Consumer behaviour
Products
Keywords: Ηλεκτρονικό Εμπόριο;Διαδίκτυο;Καταναλωτές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/905
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010142.pdf969.51 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons