Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» (Bachelor thesis)

Γκράνα, ΧρύσαΤσιπρόφτη, Ιωάννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/919
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statements
Financial ratio
Accounting--Standards
Keywords: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις;Αριθμοδείκτες;Εταιρεία «BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»
URI: http://hdl.handle.net/123456789/919
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Financial statements
Financial ratio
Accounting--Standards
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-03T11:02:43Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2014-10-22
Advisor name: Μυτακίδης, Στέφανος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 189
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022014089.pdfΠτυχιακή Εργασία3.37 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons