Ηλεκτροπαραγωγή μέσω δύο τεχνολογιών και χρήση υπολογιστικού προγράμματος. (Bachelor thesis)

Μπαξεβάνης, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/941
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: renewable energy sources
Photovoltaics
Computer systems
Keywords: Ηλεκτροπαραγωγή;Υπολογιστικό πρόγραμμα;Φωτοβολταϊκά συστήματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/941
Item type: bachelorThesis
Subject classification: renewable energy sources
Photovoltaics
Computer systems
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-03T15:23:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 2011
Advisor name: Ποτόλιας , Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 61
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011081.pdf2.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons