Διαστασιολόγηση γεωθερμικού εναλλακτή με χρήση υπολογιστικού προγράμματος. (Bachelor thesis)

Δημητριάδης, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/944
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Geothermal energy
renewable energy sources
Computer systems
Keywords: Γεωθερμία;Γεωθερμικά συστήματα;Υπολογιστικό πρόγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/944
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011078.pdf3.18 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons